top of page

Tiesitko miten lihatuotanto vaikuttaa luonnon?

• Lihantuotantoon kuluu noin 1/3 kaikesta maailman makeasta vedestä. Eläinproteiinipohjainen ruoka kuluttaa vettä 5–10 kertaa enemmän kuin kasvisruokavalio.

• Lihantuotanto kattaa 18% kaikista maapallon kasvihuonepäästöistä. Vertailun vuoksi: Koko maailman liikenne tuottaa vain 13% kasvihuonekaasuista

• Noin 1/3 koko maailman pinta-alasta on lihantuotantokäytössä. Kasvisruoan tuottaminen vaatii liharuokaa pienemmän viljelypinta-alan. Esimerkiksi sekasyöjän ruokkimiseen tarvitaan 2300 m² viljelysmaata, vegaanin ruokkimiseen 1000 m².

Eläimiä hyödyntävä maatalous on suuri yksittäinen typpi- ja fosforipäästöjen lähde maapallolla. Siillä se aiheuttaa ympäristöongelmia, kuten vesistöjen rehevöitymistä. Rehevöityminen voi johtaa m.m. ihmisille myrkyllisten sinilevien massaesiintymien yleistymiseen, veden happivajaukseen tai -katoon ja kalakuolemiin.

• Lihantuotantoa varten kaadetaan suuri osa sademetsistä, jotka ovat tärkeitä hapen tuottajia. Esimerkiksi 70% Amazonin sademetsissä kaadetusta metsäalasta liittyy karjankasvatukseen.

• Lihantuotanto aiheuttaa maaperän eroosiota ja saastuttaa maaperää ja vettä

Jos kaikki tuotantoeläimiä varten kasvatettu ruoka annettaisiin suoraan ihmisille, saataisiin ruokittua maailman kaikki nälkäiset ihmiset Esimerkiksi viljelijä voi ruokkia jopa 30 ihmistä ympäri vuoden vihannesten, hedelmien, viljojen ja kasvirasvojen kanssa yhden hehtaarin maalla. Jos samaa aluetta käytetään munien, maidon ja / tai lihan tuottamiseen, syötettyjen ihmisten määrä vaihtelee 5-10.

Kalantuotannon ja kalastuksen takia merien monimuotoisuus kärsii suuresti

Jos haluat kokeila vegaani-elämäntyyliä voit saada 31 päivän täysi tuki, osallistumalla Vegaanihaasteeseen: vegaanihaaste.fi

Jos haluatte tutkia aihetta enemmän, suosittelemme elokuvaa ”Meat the truth” , jonka voi katsoa YouTubesta ilmaiseksi.

Lisätietojä löydät myös tästä, tästä ja tästä.

bottom of page